Dematerialisatie van de voorschriften

U bent hier

Met "dematerialisatie" wordt de volledige digitalisering van de voorschriften bedoeld. Je kan nu met je eID-kaart naar de apotheek komen zonder een papieren voorschrift of een digitale versie van het voorschrift te moeten afgeven of tonen.

Het doel van de dematerialisatie is meer tijd vrij maken voor de zorg van de patiënt doordat administratieve processen gedigitaliseerd worden. Als patiënt krijg je zelf ook meer mogelijkheden om je eigen voorschriften te beheren. 

 

De voorschriften staan niet op je eID-kaart, maar met jouw eID-kaart hebben wij wel toegang tot het openen van de voorschriften. Als je in de apotheek al eerder een elektronisch voorschrift hebt opgehaald met je eID-kaart, kunnen we ook enkel met behulp van je rijksregisternummer (dat in ons farmaceutisch dossier staat) jouw voorschriften ophalen. In dat geval moet je eID-kaart zelfs niet meer gelezen worden.

 

De voordelen van dematerialisatie voor jou als patiënt:

  • altijd je voorschriften bij de hand
  • zelf beheer van je voorschriften en zicht op de openstaande voorschriften
  • elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel gemakkelijk apart afgehaald kan worden
  • en het is ook beter voor het milieu!

 

Het papieren bewijs verdwijnt nog niet. Als patiënt blijf je de keuze hebben om al dan niet een papieren bewijs van je voorschrift te gebruiken.

Concreet betekent dit dat er voor jou als patiënt nu 3 mogelijkheden zijn:

  1. eID/rijksregisternummer gebruiken om voorschriften op te halen
  2. digitaal bewijs van je voorschrift meebrengen naar de apotheek op je smartphone
  3. papieren bewijs van je voorschrift meebrengen naar de apotheek

 

bron:

RIZIV. (2021) Wat houdt de dematerialisatie precies in en wat verandert er voor de zorgverlener? Geraadpleegd van https://riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/vidis_bijlage_fase1_demate...