Hoe werkt het elektronisch voorschrift?

U bent hier

Vanaf 2017 kan de dokter "elektronisch" voorschrijven. Hij geeft je dan een "bewijs van elektronisch voorschrift", waarmee je naar de apotheker kan. Die leest via een scanner de streepjescode en krijgt op zijn scherm toegang tot jouw voorschrift. Zo weet hij wat hij jou moet meegeven.
Dit jaar kan ook nog perfect het oude papieren voorschrift worden afgeleverd, dat blijft helemaal geldig bij de apotheker.
In 2018 wordt het elektronisch voorschrift wel de algemene regel.

Als we goed vertrouwd zijn met het systeem , zal later ook het "bewijsje" verdwijnen en zal de apotheker via je rijksregisternummer rechtstreeks je voorschrift uit jouw dossier kunnen ophalen.

Wat zijn de voordelen van een elektronisch voorschrift?
- Vanaf de start van een behandeling kan de informatie digitaal gedeeld worden met de betrokken zorgverleners
- Via de specifieke software is het voorschrift volledig, overzichtelijk en duidelijk.
- Er is geen verwarring meer door onduidelijk leesbare geschriften
- Elk voorschrift is uniek door de streepjescode. Misbruik, fraude en kopiëren worden onmogelijk.
- Verlies van een voorschrift kan ook niet meer.